Aktualności

Strona 1 z 3  > >>

10-04-2014 , Informacje
Formularz ofertowy - zobacz
Regulamin konkursu ofert - zobacz
Więcej
27-02-2014 , Informacje
Konkurs ofert na świadczenia medyczne
Nr sprawy PDK/KO/3/2014
Ogłoszenie o konkursie ofert- zobacz
SWKO- zobacz
Zmiana SWKO- zobacz
Załączniki do SWKO- zobacz
Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert- zobacz
27-02-2014 , Informacje
Konkurs ofert na świadczenia medyczne
Nr sprawy PDK/KO/2/2014
Ogłoszenie o konkursie ofert- zobacz
SWKO- zobacz
Załączniki do SWKO- zobacz
Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert- zobacz

23-01-2014 , Informacje
Konkurs ofert na badania diagnostyczne

Ogłoszenie o konkursie na badania diagnostyczne dla WOMP w Kielcach- zobacz
Załączniki do SWKO- pobierz
Roztrzygnięcie konkursu- pobierz


 
bip
wrota świętokrzyskie
polska nagroda jakości

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach

Szanowni Państwo
witamy na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Nasz Ośrodek swoją działalnością wpisuje się w system kompleksowej ochrony zdrowia pracujących przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem jej wykonywania.
Zapewniamy kompletną obsługę medyczną  dla zakładów pracy i osób indywidualnych z terenu naszego województwa. Mamy nadzieję  że nasza wiedza , praktyczne umiejętności oraz stosowane procedury przy udzielaniu świadczeń spełnią oczekiwania naszych beneficjentów.

 

Świadczenia zdrowotne realizowane przez WOMP w Kielcach:

 • diagnostyka chorób zawodowych
 • konsultacje dla podstawowych jednostek służby medycyny pracy
 • badania w trybie odwoławczym od orzeczeń wydanych przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy
 • okresowe badania lekarskie po ustaniu narażenia na pył zwłókniający lub czynniki rakotwórcze w przypadku, kiedy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji
 • świadczenia uzupełniające świadczenia związane z działalnością podstawowych jednostek służby medycyny pracy
 • czynne poradnictwo w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe i parazawodowe
 • badania wstępne, okresowe i kontrolne na podstawie umów z pracodawcami
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania i konsultacje wynikające z realizacji programów promocji zdrowia
 • badania lekarskie i psychologiczne kierowców i kandydatów na kierowców
 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
 • licencję pracownika ochrony osób i mienia, licencję detektywa
 • badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego
 • badania okresowe sprawności psychofizycznej
 • badania psychologiczne u osób związanych z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
 • prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową
  Następna strona: O nas